4. Zwroty i reklamacje zamówienia

4.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w formie mailowej. Termin płynie od daty odebrania przesyłki do daty złożenia oświadczenia, przy czym złożenie oświadczenia rozumie się jako datę nadania a nie dzień odebrania zwrotu zamówienia przez Sklep.

4.2. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem drogi elektronicznej (sklep@skarpetki.com.pl) lub dołączyć do przesyłki.

4.3. Warunkiem odstąpienia od Umowy jest odesłanie produktów w stanie niezmienionym oraz dołączenie do paczki kartki z danymi: numer zamówienia oraz numer konta, na który mamy dokonać zwrot pieniędzy.

4.4. Po otrzymaniu przesyłki ze zwróconym towarem, Sklep dokona niezwłocznego zwrotu środków pieniężnych, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych.

4.5. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni, Sklep nie pokrywa kosztów przesłania towaru od Kupującego do siedziby firmy.

4.6. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

4.7. Wszystkie towary zakupione w Sklepie objęte są rękojmią. Każdorazowo, gdy towar jest niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji przy czym Klient jest zobowiązany opisać na czym polega niezgodność oraz dokonać wyboru swojego roszczenia tj. żądać wymiany bądź zwrotu środków pieniężnych. Opis niezgodności oraz wybór roszczenia prosimy kierować drogą elektroniczną (sklep@skarpetki.com.pl) lub listownie na adres siedziby firmy: 92-640 Łódź, ul. Skautów Łódzkich 38.

4.8. Do reklamacji Sklep ustosunkuje się w terminie 14 dni od daty odebrania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

4.9. Towar do zwrotu lub reklamacji należy wysłać na adres:

P.P.H.U. "MEGI" Krzysztof Rakowski, ul. Skautów Łódzkich 38, 92-640 Łódź

5. Wymiany

5.1. Klient ma prawo wymienić produkt na inny w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki.

5.2. W celu wymiany towaru, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie. Oświadczenie można złożyć pocztą elektroniczną z podaniem: imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz nazwy towaru na wymianę. Towar na wymianę jest rezerwowany w magazynie dla danego Klienta.

5.3. Warunkiem wymiany jest odesłanie rzeczy w stanie niezmienionym oraz dołączenie do paczki kartki z danymi i numerem zamówienia.

5.4. Po otrzymaniu przesyłki z towarem na wymianę Sklep dokona wymiany nie później niż w ciągu 48h.

5.5. Koszt przesyłki na wymianę ponosi Klient.

5.6. Jeżeli z tytułu wymiany wynika dopłata lub zwrot, sklep skontaktuje się z Klientem drogą mailową.

5.7. Towar do wymiany należy wysłać na adres:

P.P.H.U. "MEGI" Krzysztof Rakowski, ul. Skautów Łódzkich 38, 92-640 Łódź